Aiki Karate Do

AIKI-KARATE-DO SWEDEN

 

Det är få aktiviteter som ger en sådan allsidig träning som AIKIKARATEDO.

 

AIKIKARATEDO är en kampsport blandning av AIKIDO, KARATE och JUDO och därför tränar du med fler effekter än i ”vanlig” kampsport. Du tränar hela kroppen, både höger och vänster sida, och utvecklar din kroppskännedom och motorik. Du blir starkare, smidigare och får bättre kondition samtidigt som du utvecklas mentalt. Självförtroendet ökar och du känner dig trygg i din vardag -du tar karaten med dig i allt du gör, även när du lyfter en låda eller om du hamnar i en potentiellt hotfull situation. Efterhand som du blir mer erfaren får du mer och mer mentalt utbyte av träningen genom andning, balans och harmoni med teknikerna.

 

Aikikaratedo kan tränas av alla oavsett ålder, men du måste normalt fylla minst 6 år det året du börjar hos oss. Några har börjat träna hos oss då de passerat 50 års ålder och vi har ingen övre åldersgräns -kan ditt huvud få din kropp att ta dig till dojon så är det en bra början! I Aikikarate utgår vi hela tiden från ens egna förutsättningar och du kommer att utvecklas – i din takt. Aikikaratedo kan du dessutom till del träna själv vilket man inte kan i andra kampsporter, som till exempel MMA och ju-jutsu, där man är beroende av en partner.

 

I Aikikaratedo lägger vi även stor vikt på kroppskontroll och perfektion. De tekniker vi tränar är mycket effektiva och kan orsaka stor skada om man träffar sin

motståndare med full kraft. Därför tillåts endast väl kontrollerade slag och sparkar -”hudträff”, anpassat efter utövarens nivå. Barn och nybörjare börjar med luftgap mellan sig och partnern. Efterhand som skickligheten ökar går vi närmare och träffar motståndarens hud, utan att för den skull skada motståndaren. Att göra detta kräver koncentration, träning och en tillit till din partner som bygger på ömsesidig respekt.

VARFÖR BÖRJA MED AIKIKARATEDO?

De flesta väljer att börja träna kampsport för motionens eller självförsvarets skull men Aikikaratedo är så mycket mer. Det är en livsstil som präglas av respekt och gemenskap och du tränar alla dina sinnen. Några sporras av att tävla i Aikikaratedo och ser detta som en naturlig del i sin träning. Aikikaratedo ger träning för både kropp, sinne och själ..

Hur ser ett träningspass ut?

I början före ett träningspass mediterar vi sittandes på knä, för att förbereda oss för träning. Därefter värmer vi upp. Det är viktigt att vara ordentligt uppvärmd för att på så sätt undvika skador. Själva karateträningen är intensiv och växlar mellan teknik, snabbhet och konditionsövningar. För nybörjare är övningarna lättare och för de som tränat längre mer krävande. Träningen är omväxlande och bygger på tre olika moment, Kihon, Kata och Kumite.

 

Kihon (grundtekniker)

Här ingår blockeringar, slag och sparkar utförda i olika kombinationer eller serier. Enkla kombinationer för nybörjaren och svårare för den som tränat längre. Normalt tränar vi en del Kihon vid varje träningspass – i repetitionen sitter excellensen, även för den mest erfarna.

 

Kata (form)

Kata är en serie av förutbestämda rörelser som simulerar försvar mot attacker från en eller flera motståndare och normalt därefter en eller flera egna motattacker. I kata ingår karatens olika grundtekniker, d.v.s. slag, stötar, sparkar, svep, kast, hopp, förflyttningar, finter och blockeringar. Kata kombinerar

offensiva och defensiva tekniker med kroppsförflyttning åt olika håll. En kata börjar alltid med en blockering för att understryka att en karateutövare inte anfaller först -karate är defensivt.

Kihon och Kata är basen för att din karate ska bli effektiv. Man tränar alltid dessa två element mycket och intensivt. Många av teknikerna upprepas gång på gång. Tanken med upprepningen är att teknikerna ska utvecklas till reflexer utan eftertanke..

 

Kumite (sparring)

Kumite är sparring mot motståndare under kontrollerad form.

Med kontrollerad form menas att lätt kontakt mot kroppen är tillåten. Vid avancerad sparring för brun- och svartbälten tillåts även lätt kontakt mot ansiktet (”hudkontakt”) samt hård men välkontrollerad kontakt mot vissa delar av kroppen (där det finns muskler som går att spänna). Kumite är det moment där du som

karateutövare kan applicera de tekniker som du lärt sig genom din Kihon- och Kataträning. En viktig del i kumiteträningen är att träna reaktion och att hitta rätt tillfälle ”timing” i relation till din partner. Att läsa sin partner och att styra denne till att attackera eller

retirera så att du själva kan placera en verksam teknik är inspirerande övningar. Att förnimma och förekomma motståndarens attack redan innan den utförs är den högsta formen av mental träning.

GÖTEBORG, SWEDEN | info@aikikaratedo.com

Copyright @ All Rights Reserved